KŪRYBINĖS IR MOKSLINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

 

 

 

 

Stanislovas MOSTAUSKIS

 

Parko 1, Ringaudai, Kaunas – Akademija, LT - 53331

El. paštas:  art@stasysart.com

Mob.tel.  +370 682 59441

 

 

Mokslinių tyrimų sritys

 

Neklasikinė filosofija, estetika, meno filosofija, meno psichologija, meninės kūrybos procesų psichologija, psichopatologija, menotyra

 

 

 

Svarbesnės datos

 

1968     -   gimimo metai;

1993     -   menotyros specialybės magistro laipsnis Vilniaus dailės akademijoje; 

2002     -   humanitarinių mokslų daktaro laipsnis Vilnaus dailės akademijoje; disertacijos tema  Meno ir beprotybės santykių problema: kompleksinė analizė;

Nuo    1998      -      lektorius Vilniaus dailės akademijoje Kauno dailės institute.

Nuo   2007    -    mokslo darbuotojas Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institute, Komparatyvistinių kultūros studijų skyriuje,

Nuo     2007      -     vyr. mokslo darbuotojas Vilniaus dailės akademijoje Kauno dailės institute.

 

 

 

 

 

 

Darbas mokslinių leidinių redkolegijose

 

serija „Neklasikinė filosofija“

serija „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai“

 

 

 

 

 

Moksliniai straipsniai referuojamuose leidiniuose

 

Beprotybės ir meno santykių problema antikoje, in Humanistica,– psl. 53-60, Kaunas, 1999, nr.4

 

Estetiniai ir egzistenciniai beprotybės fenomeno aspektai vėlyvojo F.Nietzsches meno filosofijoje, in Humanistica,– Kaunas, 2001, nr.2.

 

Beprotybė Dievo ir gamtos tikrovėse, in Logos. – Vilnius, 2002, nr.31

 

Menas ir beprotybė C.G.Jungo gelmių psichologijoje, in Logos. – Vilnius, 2002, nr.32

 

Menas ir beprotybė: lyginamoji A.Schopenhauerio ir F.Nietzsches koncepcijų analizė, in Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos III. – psl. 526-539, Vilnius, 2002

 

Gamtinis žmogus ir klasikinio modernizmo estetikos bei meno prielaidos, in Estetikos ir meno filosofijos transformacijos.psl. 428-439, Vilnius, 2005

 

Kierkegaardas: stovėsena niekio akivaizdoje, in Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofijos interpretacijos. – psl. 185-199, Vilnius, 2006

 

Kai kurie beprotybės ir meninės kūrybos santykių modeliai, in Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. – psl. 446-464, Vilnius, 2006

 

Apie Derrida sąvokos differance prasmių lauką ir pagrindines konotacijas, in Logos, nr.47,– psl. 120-140, Vilnius, 2006, ISSN 0868-7692

 

Nietzsche ir beprotybės ribų problema, in Gyvenimo apologija: Nietzsche‘ės teorinės interpretacijos - psl. 305-349, Vilnius, 2007, ISSN 1822-6523;  ISBN 978-9955-699-70-5

 

Schopenhaueris: apie estetinę patirtį,  I d., in Logos, nr. 49,– psl. 49-57, Vilnius, 2006, ISSN 0868-7692

 

Schopenhaueris: apie estetinę patirtį,  II d., in Logos, nr. 51, – psl. 17-24, Vilnius, 2007,  ISSN 0868-7692

 

Schopenhaueris, beprotybė ir voliuntaristinių idėjų ratas in Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos – psl. 319- 353, Vilnius, 2008;  ISSN 1822-6523; ISBN 978-9955-34-047-8

 

Bergsono intuicijos virsmų labirintuose  in Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos – psl.  299-318, Vilnius, 2008;  ISSN 1822-6523;  ISBN 978-9955-34-143-7 

 

Tikrumo problema šizofrenijos ir meninės kūrybos santykių peripetijose in Estetikos ir meno filosofijos probleminių lauku saveika -  psl. 143-161, Vilnius, 2008,  ISSN 1822-3192; ISBN 978-9955-868-10-1

 

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 

 

Tiesa, galia, solidarumas – M.Foucault ir postmoderniojo subjektyvumo archeologija, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1999

 

Estetikos transformacijos – Istorizmo sąmonės pokyčiai ir klasikinio modernizmo estetika,  Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos estetikų asociacija, 2003

 

Kierkegaardo aktualumas: filosofinės interpretacijos – Kierkegaardas: stovėsena nieko akivaizdoje, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2003

 

Nietzsche‘s aktualumas: teorinės interpretacijos – Nietzsche: apie neigimą, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, Vilniaus dailės akademijos filosofijos ir kultūros teorijos katedra, 2004

 

Schopenhauerio aktualumas -   Schopenhaueris: apie estetinę patirtį, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2004

 

Postmodernizmo fenomeno interpretacijos – Dvi išskleistos tezės apie prancūzų postmodernizmą: pro ir contra, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2005

 

Bergsono aktualumas: filosofinės interpretacijos – Bergsonas : apie intuiciją, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2005

 

Freudo ir psichoanalizės aktualumas: teorinės interpretacijos – Freudas ir psichinės patologijos teorijos metamorfozės, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2006

 

Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika – Apie sąvokos differance pagrindines filosofines ir estetines konotacijas, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2006

 

Heideggerio ir Jasperso aktualumas: teorinės interpretacijos – Jaspersas: psichinės patologijos suvokimo formos, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2006

 

XX a. estetikos ir meno filosofijos metamorfozės – Deleuze ir estetiniai šizofrenijos aspektai, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2007

 

Pofreudistinė psichoanalizė: nuo Jungo iki Lacano – Lacanas: apie tikrovės stoką ir perteklių, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2007

 

Menininkas ir meninės kūrybos procesų psichologija - Meno psichologija be psichologijos – arba kur susitinka literatūra ir beprotybė, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2008

 

Psichoanalitinių idėjų sklaida XX a. Kultūroje – Deseksualizacija ir minties gimimas G.Deleuze „Prasmės logikoje“, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2009

 

Vizualinė kultūra: pasaulinė komunikacija, akultūracija ir lokalios tapatybės - Žvilgsnis iš tarytum sapno „Sakmėje apie Juzą“, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2009

 

Menininko kūrybinis potencialas ir meninės kūrybos procesų psichologija – Foucault herojus: tarp kūno ir minties, Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, 2009

 

 

 

 

 

Individualios tapybos parodos užsienyje

 

2004    Lietuvos ambasada, Maskva, Rusija

2005    Tarptautinis meno forumas AdiArt, Lodzė, Lenkija,

2006    Galerija AdiArt,  Lodzė, Lenkija

2006    Galerija  Torvehal, Skagen, Danija

2007    Naujasis teatras, Lodzė, Lenkija

2007    Galerija Traffic, Varšuva, Lenkija

2007    Lietuvos institutas, Varšuva, Lenkija

2008    Galerija AdiArt,  Lodzė, Lenkija

2008    Galerija Lyktan, Skogas,  Švedija